Zorgverlener ten onrechte ontslagen na kritiek op coronabeleid werkgever

Een medewerkster van een Gelders zorgbedrijf is ten onrechte aan de dijk gezet, nadat zij kritiek had geuit op het coronabeleid van haar werkgever. Het zorgbedrijf moest de vrouw van de rechter weer terug aan het werk laten, al is onduidelijk of dat ook daadwerkelijk is gebeurd.

Dat blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Arnhem.

Vaccinatiediscussie

De vrouw werkte sinds 2013 bij zorgbedrijf Professionals in NAH. Het bedrijf uit het Gelderse Barchem levert met 350 medewerkers zorg aan mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking.

Na het uitbreken van de coronapandemie wilde de organisatie graag dat alle medewerkers zich vaccineerden om de kwetsbare klanten te beschermen.

Maar dat leverde interne onrust op. Enkele medewerkers stapten naar de vakbond FNV, omdat zij zich onder druk gezet voelden om zich te laten vaccineren. Nadat de vakbond had gedreigd naar de rechter te stappen ging de directie van het zorgbedrijf overstag.

Schande

Wel ontnam Professionals in NAH vorig jaar zomer een niet-gevaccineerde werknemer een deel van haar taken. Daarop liet een collega van de vrouw de directeur van het zorgbedrijf op hoge toon weten dat zij dat een schande vond.

In de mail betitelde zij de schorsing als een ‘afschuwelijke actie’ en noemde de kernwaarden van het bedrijf ‘betrokkenheid’ en ‘kwaliteit’ een farce. “Want als je niet precies doet wat de directeur zegt, word je ontheven uit je taken.”

Toon matigen

Nadat de medewerkster een nieuwe mail aan de directeur had gestuurd, vroeg hij haar ‘haar toon te matigen’, het coronabeleid van de zorginstelling niet ter discussie te stellen en zich niet te bemoeien met zaken die haar niet aangingen.

Na een nieuwe kritische mail van de medewerkster liet de directeur de vrouw weten van haar af te willen, omdat de arbeidsrelatie zou zijn verstoord.

Naar de rechter

De vrouw weigerde echter te vertrekken, en zocht in een mail steun bij haar collega’s. Daarin erkende zij dat haar openlijke kritiek op de directeur ‘al een aantal jaren fors is’, maar suggereerde zij dat de man van haar af wilde ‘omdat ik het oneens ben met zijn coronabeleid’.

Nadat onafhankelijke bemiddeling was mislukt en wederzijdse ontbindingsvoorstellen waren afgewezen, stapte het zorgbedrijf naar de rechter om het arbeidscontract te kunnen verbreken. In februari werd de vrouw alvast geschorst.

Verstoorde arbeidsrelatie

Volgens de zorgorganisatie verstoorde de vrouw de arbeidsrelatie door ‘volkomen lak’ te hebben aan de gezagsverhouding tussen directie en werknemers, en door het coronabeleid van de organisatie ‘in twijfel te trekken en belachelijk te maken’.

De medewerkster ontkende voor de rechtbank dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Zij benadrukte al jaren tot volle tevredenheid van klanten, collega’s en de directie te hebben gewerkt, en zelf niet weg te willen.

Wegpesten

Verder stelde zij dat de zorgorganisatie haar, nadat zij weigerde te vertrekken, had geprobeerd weg te pesten. Zo zou het bedrijf onder meer haar bestellingen niet hebben geleverd, en haar bonus van 4000 euro niet hebben uitgekeerd.

Voor het geval de rechter toch oordeelde dat de arbeidsrelatie zodanig was verstoord dat zij niet meer in dienst kan blijven, eiste de vrouw ontslagvergoedingen van in totaal ruim 73.000 euro, en de nabetaling van de bonus.

Werkneemster krijgt gelijk

Uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Arnhem de vrouw in mei grotendeels in het gelijk heeft gesteld.

Wel vindt de kantonrechter dat de arbeidsrelatie is verstoord, en dat de werkneemster door haar manier van communiceren daarin ook zeker een rol heeft gespeeld. Toch zou de verstoring hoofdzakelijk aan de werkgever te wijten zijn.

Meer moeite

Het zorgbedrijf had namelijk nooit eerder bezwaar gemaakt tegen de manier van communiceren van de vrouw, en had haar na de eerste tik op de vingers al direct op straat willen zetten. Volgens de kantonrechter had het bedrijf meer moeite moeten doen de relatie te herstellen, zeker omdat de vrouw al jaren zonder problemen voor het bedrijf werkte.

Ook meent de kantonrechter dat het de werkneemster niet verweten kan worden dat zij kritische vragen stelde over het gevoerde coronabeleid. “Dat heeft PNAH als werkgever te accepteren.”

Dat betekent dat het zorgbedrijf de vrouw niet mocht ontslaan, maar weer terug moest laten keren op de werkvloer. Ook moest het bedrijf haar alsnog de zorgbonus van 4000 euro betalen.

Lastig

Het is overigens nog de vraag of de vrouw, die de zaak dus in mei won, daadwerkelijk voor het zorgbedrijf aan de slag is gegaan of er nog steeds werkt.

Na een conflict en een door de rechter afgedwongen terugkeer van een werknemer blijkt het namelijk vaak lastig om de partijen nog succesvol te laten samenwerken. Soms vertrekt een werknemer alsnog, maar staat dan sterk bij de onderhandeling over een vertrekpremie.

Advocaat Maria Vloet van de werkneemster wil niet zeggen of haar cliënt nog steeds voor het zorgbedrijf werkt. Ook advocaat Madeleine Lamers van het zorgbedrijf zegt niet inhoudelijk op het verdere verloop van de zaak te kunnen ingaan. Wel laat zij weten teleurgesteld te zijn over de uitspraak.

Bron: RTL.nieuws