Regels concurrentiebeding aangescherpt

Wat verandert er?

Heeft u personeel en gebruikt u een concurrentiebeding? In contracten staat steeds vaker een concurrentiebeding, zonder goede reden. Hierdoor kunnen werknemers minder makkelijk van baan wisselen en werkgevers minder makkelijk mensen vinden. De regels voor het concurrentiebeding worden daarom aangescherpt:

  • Een concurrentiebeding kan tot maximaal 1 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst gelden.
  • U moet het geografische gebied waarin de werknemer door het concurrentiebeding niet mag werken benoemen.
  • U moet voor alle werknemers uitleggen waarom het nodig is om een concurrentiebeding te hebben, niet alleen voor tijdelijke contracten zoals nu.
  • Als u een concurrentiebeding gebruikt, moet u de werknemer hiervoor betalen.

De vergoeding is de helft van wat de werknemer de laatste maand verdiende, voor elke maand dat het concurrentiebeding van kracht is. Als het concurrentiebeding bijvoorbeeld 6 maanden geldt, heeft de werknemer recht op een vergoeding van 3 maanden salaris.

Wanneer?

De ingangsdatum van de wijziging van artikel 653 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is nog niet bekend.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Eerst moeten de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel aannemen. Na publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant kan de wet ingaan.

Gepubliceerd door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)