Rechter: verbetertraject moet ontwikkeling met scholing zijn

De werkgever startte te snel met een verbetertraject. Hij had eerst scholing moeten aanbieden aan zijn werknemer. De rechter wijst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst daarom ook af.

Wat speelde er?

De werknemer is sinds 1 juni 2021 werkzaam op de afdeling Sales & Services. Uit de vastlegging van zijn beoordelingsgesprek in februari 2023 blijkt dat de medewerker een uitstekende technische expert is, maar dat zijn commerciële activiteiten niet voldoen aan het gewenste niveau.

De werkgever biedt de werknemer per brief een verbetertraject (PIP) aan. De medewerker ondertekent dezelfde brief uiteindelijk onder protest. Maar de werknemer houdt het niet lang vol, en na slechts twee maanden stopt hij met het traject.

Ontbindingsverzoek

De werkgever dient vervolgens een ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst in bij de rechter. Hij stelt dat de werknemer disfunctioneert door zijn commerciële activiteiten niet uit te voeren. De medewerker voert aan dat hij geen commerciële ervaring heeft. Bovendien was dit al ter sprake gekomen tijdens zijn sollicitatie. Hij heeft zich echter wel bereid verklaard de salesactiviteiten te ontwikkelen, maar niet binnen een verbetertraject.

Oordeel van de rechter

De rechter wijst het ontbindingsverzoek van de werkgever af. Uit de functieomschrijving valt niet op te maken dat de werknemer ook commerciële werkzaamheden zou moeten verrichten. Daarnaast heeft de werkgever niet schriftelijk vastgelegd wat er precies besproken is en wat er met werknemer is afgesproken met betrekking tot de commerciële werkzaamheden.

Het had op de weg van de werkgever gelegen om de werknemer een ontwikkeltraject met scholing aan te bieden. Een verbetertraject ziet immers op competenties die de medewerker moet verbeteren, niet op competenties die hij nog moet aanleren.

Meer over het verbetertraject

Een verbetertraject geldt als een soort stappenplan waarin je samen met je werknemer afspraken maakt om zijn of haar werkzaamheden te verbeteren. De verbeterpunten moeten daarnaast realistisch en haalbaar zijn, zodat je werknemer een serieuze kans krijgt om zich te verbeteren.

Bij de uitvoering van de verbeterpunten heb je een ondersteunende rol voor je medewerker. Zo kun je bijvoorbeeld specifieke trainingen of cursussen aanbieden, maar je kunt ook denken aan het inschakelen van een coach. Het alleen maar gebruiken van een dergelijk traject om ‘af te kunnen vinken’ in het (ontslag-)dossier kan tot ongewenste uitkomsten leiden.

Bron: PW.nieuwsbrief