Prijskaartje > € 71.000,-

Een bakkerij moet een medewerker 71.000 euro betalen omdat ze na een bedrijfsongeval te veel druk zette op de man om weer aan de slag te gaan. De werknemer herstelde fysiek, maar kreeg door de opstelling van de werkgever depressieve en andere psychische klachten.

Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Eerder dit jaar oordeelde een rechtbank nog dat de man juist geen recht had op een schadevergoeding.

Grote bakkerij

De inmiddels 38-jarige man was sinds 2007 in dienst als manusje-van-alles bij Bakker Goedhart, een van de grootste industriële bakkerijen van het land. Dat familiebedrijf levert met 19 bakkerijen en 2000 medewerkers dagelijks vers brood aan ruim duizend supermarkten.

Tot het voorjaar van 2020 was er sprake van een onberispelijk dienstverband. Maar begin april van dat jaar kwam de werknemer tijdens zijn werk op de vestiging in het Gelderse Hedel ten val, en brak daarbij zijn stuitje. De man kwam daardoor ziek thuis te zitten.

Verhoudingen verzuren

Al snel probeerde de werknemer zijn werkzaamheden weer voorzichtig te hervatten, met een beperkt aantal uren per dag. In augustus meldde de man zich echter opnieuw volledig ziek; eind dat jaar stelt een psycholoog een depressieve stoornis bij hem vast.

Daarop volgde een periode van anderhalf jaar, waarin de verhoudingen tussen de partijen steeds verder verzuurden. Bakker Goedhart drong er herhaaldelijk op aan dat de man zijn werkzaamheden weer zou hervatten en uitbreiden. De werkgever werd daarbij gesteund door de adviezen van de bedrijfsarts.

UWV genegeerd

De werknemer startte daadwerkelijk enkele keren met zijn re-integratie, maar gaf steeds aan dat hij daartoe eigenlijk nog niet in staat was. Ook uitkeringsinstantie UWV oordeelde keer op keer dat de man inderdaad nog niet aan het werk kon.

De werkgever trok zich echter niets aan van de adviezen van het UWV, en bleef gesterkt door de oordelen van de bedrijfsarts aandringen op hervatting en opbouw van de werkzaamheden.

Agressie

Om de haverklap viel de werknemer echter weer uit. Daarop staakte Bakker Goedhart herhaaldelijk de salarisbetalingen, waardoor de man in de financiële problemen kwam. Ook dreigde de werkgever hem een aantal keer te ontslaan.

Volgens het bakkerijbedrijf zou de werknemer zich op zijn beurt een aantal keer agressief hebben gedragen. Zo zou hij in februari 2021 collega’s hebben bedreigd. In november van dat jaar zou hij tegen een personeelsfunctionaris hebben gezegd dat hij haar ‘wel uit het raam had kunnen gooien’.

Bovenkamer

De werknemer ontkende agressief te zijn geweest. Volgens hem zou hij juist door zijn teamleider zijn geïntimideerd. Die zou onder meer tegen hem hebben gezegd: “Nu snap ik dat jij thuis zit, het gaat niet goed in jouw bovenkamer. Ik ben niet bang voor jou.”

Aan het einde van het liedje vroeg de man in 2022 een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid aan, die hij ook kreeg. Bakker Goedhart beëindigde zijn dienstverband, met instemming van het UWV. Het bedrijf moest de man wel een reguliere ontslagvergoeding van bijna 14.000 euro meegeven.

Psychische klachten

Daarmee kwam echter nog geen einde aan het drama. De ex-werknemer stapte namelijk naar de rechter om een schadevergoeding te eisen wegens ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Volgens de man was hij weliswaar fysiek hersteld van het bedrijfsongeval, maar was hij door de druk van zijn werkgever gaan lijden aan depressieve en andere psychische klachten, waardoor hij langdurig arbeidsongeschikt was geworden.

Ernstig verwijtbaar

Aanvankelijk ving de werknemer bot bij de rechtbank Gelderland in Arnhem. Daar oordeelde de kantonrechter afgelopen februari dat de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Ook zou de man geen verband hebben aangetoond tussen de opstelling van de werkgever en zijn psychische klachten. Daarbij speelde een rol dat hij ook kampte met privéproblemen.

De werknemer liet het er niet bij zitten, en ging in hoger beroep. Met succes, want het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gaf hem vorige week uiteindelijk gelijk.

Volgens het hof had de werkgever zich wel degelijk ernstig verwijtbaar gedragen, onder meer door de adviezen van het UWV in de wind te slaan, de onterechte loonstops en herhaaldelijk te dreigen met ontslag.

Frustratie en stress

Het hof vindt ook niet dat de werknemer zich ontoelaatbaar agressief opstelde, maar noemt de uitingen van de man juist begrijpelijk omdat het gedrag van de werkgever leidde tot frustratie en stress. “De gevoelens van onmacht van de werknemer werden door hem geuit en door Goedhart als agressief geduid.”

Ook ziet het hof in tegenstelling tot de kantonrechter wel een verband tussen de opstelling van de werkgever en de psychische klachten van de werknemer. Zelfs als de man al een aanleg voor psychische klachten had gehad, zouden deze door de spanningen met de werkgever zijn verergerd.

Prijskaartje: 85.000 euro

Omdat Bakker Goedhart zich ernstig verwijtbaar gedroeg, moet het bedrijf zijn ex-werknemer een zogenoemde ‘billijke vergoeding’ betalen. Het hof berekent deze schadevergoeding op 71.000 euro. Dat is wel minder dan de helft dan de man had geëist.

Inclusief de reguliere ontslagpremie komt de vertrekregeling uit op bijna 85.000 euro. Daarbij zijn de loonkosten van de twee jaar dat de man ziek thuis zat, nog niet meegenomen.

Lering trekken

De advocaten van de werknemer Stefania Prekpalaj en Shams Quliyeva spreken van een ‘fantastische’ uitspraak. “Wij vonden de eerdere beschikking van de rechtbank onacceptabel, maar wisten dat het wel moeilijk zou worden. Het aantonen van ‘ernstige verwijtbaarheid’ is al lastig. Daarbij kwam dat de kantonrechter dus vond dat daar geen sprake van was. Maar het recht heeft gezegevierd.”

Volgens de advocaten kunnen zowel werkgevers als werknemers lering trekken uit de zaak. “Werkgevers moeten niet blindelings afgaan op het advies van een bedrijfsarts en hun eigen financiële belang. En werknemers kunnen er van leren dat ze het er vooral niet altijd bij moeten laten zitten. Soms loont het om iets aan te vechten.” 

Directeur Janet Borgesius van Bakker Goedhart wilde geen toelichting op de zaak geven.

Bron: RTLN