Ontslag wangedrag ambtenaar tijdens carnaval

Onlangs oordeelde het hof over een ambtenaar die zich ongepast had gedragen tegenover een stagiaire tijdens een carnavalsfeest. Dit moest tot ontslag leiden volgens de gemeente Maastricht.

Wat speelde er?

In maart 2020 komt er een melding binnen bij de gemeente Maastricht. Twee minderjarige stagiaires zouden (na werktijd) alcohol hebben gedronken in de bedrijfskantine op de vrijdagmiddag voor carnaval. De gemeente Maastricht stelt een onderzoek in. Wat blijkt? Een ambtenaar die bij de gemeente werkt als bijzonder opsporingsambtenaar (boa) had tijdens het feestje in de bedrijfskantine een glas wijn aangeboden aan de (toen nog zeventienjarige) stagiaires. En de meiden hadden het aangenomen. Daarna zou de ambtenaar hebben voorgesteld om het (carnavals-)feest voort te zetten in een kroeg in de stad. De stagiaires zijn op de uitnodiging ingegaan. Van het een komt het ander en de avond wordt steeds gezelliger. Er wordt flink gedanst en daarbij pakt de ambtenaar beide stagiaires een aantal keer stevig vast. De ambtenaar biedt hun nog minimaal een drankje aan. Uiteindelijk probeert hij een van de stagiaires tot tweemaal toe te zoenen.

Ontbinding wegens wanprestatie

De bevindingen van de gemeente leiden ertoe dat de ambtenaar wordt geschorst. Er wordt ook een ontbindingsverzoek ingediend. Vervolgens betwist de ambtenaar of hij dergelijk gedrag heeft vertoond. Hij zegt dat hij ook niet op de hoogte was van de jonge leeftijd van de stagiaires, dat ze nog maar zeventien waren. Toch kiest de kantonrechter ervoor om de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege wanprestatie. Al is het normaliter alleen mogelijk om deze ontslaggrond te gebruiken wanneer er sprake is van ernstige wanprestatie.

Volgens de Hoge Raad is ernstige wanprestatie gelijk te stellen aan een dringende reden bij een ontslag op staande voet.

Gebrek aan bewijs

Wat zegt het hof? Er is geen bewijs dat de ambtenaar op de hoogte was van de leeftijd van de stagiaires. En ook is het niet bewijsbaar dat hij later op de avond nogmaals (of meermaals) alcohol heeft aangeboden. Wél staat het vast dat de ambtenaar een stagiaire heeft betast en tot tweemaal toe heeft geprobeerd te zoenen. Dit gedrag is ontoelaatbaar, zegt het hof.

Weegt de typische carnavalssfeer ook mee in het oordeel?

Er is duidelijk verkeerd gehandeld, zegt het hof, maar er is niet sprake van (ernstige) wanprestatie. Hierbij neemt het hof verschillende argumenten in overweging. Een daarvan is dat aangezien de ambtenaar als boa actief is, hij zich ook in privétijd naar behoren dient te gedragen. Zeker gezien daarover bepalingen zijn opgenomen in de Gedragscode van de gemeente Maastricht. Dat de gedragingen grotendeels buiten werktijd plaatsvonden, maakt dus niets uit. Het is geen excuus voor het gedrag van de ambtenaar, wel neemt het hof mee dat de gedragingen plaatsvonden tijdens carnaval en op het moment dat er een bepaalde sfeer hangt in de stad. Tenslotte hecht het hof waarde aan het feit dat de ambtenaar al 22 jaar bij de gemeente Maastricht in dienst was en dat er verder geen incidenten of waarschuwingen zijn opgenomen in zijn personeelsdossier.

Oordeel rechter

Uiteindelijk blijft het ontslag tóch in stand. Wél had de ontbinding moeten gebeuren op grond van de zogenoemde e-grond (verwijtbaar handelen) en niet op grond van wanprestatie. De ambtenaar krijgt nog wel een transitievergoeding mee. De belangrijkste les? Een ambtenaar (of werknemer) moet zich als goed ambtenaar gedragen, ook tijdens carnaval!

Hof ’s-Hertogenbosch 4 augustus 2022. ECLI:NL:GHSHE:2022:2715.

Bron: PW.net