Ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim: hoe zit het precies?

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kun je de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Wanneer een werknemer veelvuldig ziek is, kan de werkgever de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Veelvuldig ziek houdt in dat de werknemer zich vaak ziek en weer beter meldt; dit in tegenstelling tot langdurige arbeidsongeschiktheid waarbij sprake is van een aaneengesloten periode van afwezigheid.

C-grond

De ontslaggrond ‘veelvuldig ziekteverzuim’ (c-grond) is opgenomen in artikel 7:669, lid 3 onderdeel c van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin is bepaald dat het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen – onder voorwaarden – een redelijke grond voor ontslag vormt. Daarnaast moet duidelijk zijn dat herplaatsing niet mogelijk is.

Onaanvaardbare gevolgen

Veelvuldig ziekteverzuim kan pas een reden voor ontslag zijn als dit onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft, bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt. Het veelvuldige verzuim mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden.

Bij de kantonrechter moet je het volgende kunnen onderbouwen:

  • De werknemer is heel vaak ziek en het is niet waarschijnlijk dat de werknemer binnen 26 weken niet meer zo vaak ziek zal zijn.
  • Het ziekteverzuim wordt niet veroorzaakt door onvoldoende zorg voor de omstandigheden waaronder de werknemer werkt.
  • Het is niet mogelijk de werknemer te herplaatsen.
  • De gevolgen voor de organisatie zijn te ernstig.

Deskundigenoordeel

Als de werkgever de werknemer via de kantonrechter wil ontslaan vanwege veelvuldig ziekteverzuim, heb je een deskundigenoordeel van UWV nodig.

Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever

Voor het aanvragen van een deskundigenoordeel wegens veelvuldig ziekteverzuim moet de werkgever:

  • een beschrijving van het veelvuldig ziekteverzuim geven;
  • aangeven wat hij heeft gedaan om dat ziekteverzuim te verminderen;
  • vermelden of de bedrijfsarts of arbodienst om advies is gevraagd over hoe het ziekteverzuim te verminderen, en of naar aanleiding daarvan maatregelen zijn genomen, zo ja, welke maatregelen en wat het resultaat daarvan was;
  • een prognose van het herstel van de werknemer binnen 26 weken geven;
  • toelichten of het werk van de werknemer kan worden aangepast om het ziekteverzuim te verminderen binnen 26 weken en/of dit mogelijk is door de werknemer te herplaatsen in een andere passende functie (al dan niet met aanpassingen of scholing).

Let op: UWV krijgt meer aanvragen voor een deskundigenoordeel dan UWV aankan. Daarom kan het langer duren voordat UWV de aanvraag behandelt. Na ontvangst van de aanvraag belt UWV de werkgever. UWV bespreekt dan samen of er op een andere manier kan worden geholpen. Kan dat niet, dan neemt UWV de aanvraag in behandeling. Het kan dan wel langer duren voordat je een deskundigenoordeel ontvangt.

Bron: Salaris Vanmorgen