Onterecht ontslag voor thuiswerker die cameratoezicht weigerde

Een Nederlandse vestiging van een Amerikaans softwarebedrijf moet een werknemer zo’n 68.000 euro aan ontslagvergoedingen betalen, omdat hij ten onrechte werd ontslagen. De thuiswerkende medewerker moest de hele werkdag zijn camera aanzetten, maar weigerde dat.

Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de kantonrechter in Tilburg.

Camera aan

De man trad begin 2019 als telemarketeer in dienst van de Nederlandse vestiging van het Amerikaanse softwarebedrijf Chetu in Rijswijk. Dat bedrijf telt wereldwijd 2600 medewerkers. De werknemer moest nieuwe klanten werven, en ging vanuit huis werken.

Op 23 augustus kreeg de man te horen dat hij tijdens zijn werk de hele dag ingelogd moest zijn, zijn scherm moest delen met zijn werkgever en de camera op zijn computer aan moest laten staan. Op deze manier zou het bedrijf kunnen controleren of de man daadwerkelijk aan het werk was.

Privacy

Hierop liet de telemarketeer het bedrijf weten dat hij zich niet prettig voelde bij het cameratoezicht en dat te beschouwen als een inbreuk op zijn privacy. Daarbij wees hij erop dat zijn werkgever hem al voldoende kon controleren, doordat er op zijn laptop software was geïnstalleerd waarmee zijn productie kon worden gemeten.

De werkgever gebood de man daarop nog een paar keer zijn camera aan te zetten. Volgens het bedrijf moest de werknemer niet zo moeilijk doen. Er zou geen verschil zijn tussen een werknemer die op kantoor de hele werkdag zichtbaar is, en een thuiswerker die via de camera kan worden geobserveerd.

Ontslag

Toen de man bleef weigeren, ontsloeg Chetu hem op 26 augustus met een kort berichtje op staande voet, wegens werkweigering en ongehoorzaamheid. De werknemer nam hiermee geen genoegen en stapte naar de rechter. Daar eiste hij een trits ontslagvergoedingen en achterstallige beloningen.

Met succes, want de kantonrechter in Tilburg maakte gehakt van het ontslag. In de eerste plaats hanteerde de werkgever volgens de rechtbank een onvoldoende duidelijke en bovendien onterechte ontslaggrond.

Ongehoorzaamheid

Van werkweigering was volgens de rechter sowieso geen sprake. Wel zou de weigering de camera aan te zetten eventueel kunnen worden beschouwd als ongehoorzaamheid, maar is dat hier uiteindelijk toch niet het geval.

De Tilburgse kantonrechter oordeelt namelijk dat ‘de eis aan de werknemer om de camera aan te laten staan in strijd is met diens recht op respect voor zijn privéleven’. Daarom maakte de werknemer zich niet schuldig aan het weigeren van een ‘redelijk bevel of opdracht’, waardoor dit geen reden voor ontslag kan zijn.

Ontslagvergoedingen

Omdat Chetu de ex-werknemer onterecht op staande voet ontsloeg en daarmee ‘ernstig verwijtbaar’ handelde, moet het bedrijf hem een zogenoemde billijke vergoeding van 50.000 euro betalen.

Daarnaast heeft de man recht op een schadevergoeding ter grootte van de opzegtermijn van 8400 euro, en een transitievergoeding van 9500 euro. Daarmee komen de ontslagvergoedingen samen op zo’n 68.000 euro. Ook moet het bedrijf de man nog wat achterstallig salaris en vakantiedagen betalen.

Bron: RTL.nieuws