Onterecht ontslag op staande voet van werknemer die vrouwelijke collega heeft geduwd, geslagen en bedreigd.

Ongeloofwaardig getuigenverklaring van een getuige die melding van dit incident heeft gemaakt in zijn eigen agenda. Toekennen billijke vergoeding.

Feiten 

Werknemer is op 3 december 2007 bij Schoonmaakbedrijf Nancy B.V. (hierna: Nancy) in dienst getreden als schoonmaker en is laatstelijk als schoonmaker tewerkgesteld bij Randstad Vleesgroothandel B.V. Op 9 december 2020 heeft in de productiehal van Randstad Vleesgroothandel een incident plaatsgevonden tussen werknemer en een andere werknemer van Nancy (hierna: collega).

Op 16 december 2020 is werknemer op staande voet ontslagen wegens het slaan, duwen en bedreigen van deze collega. Werknemer heeft echter ontkend dat hij zich hieraan heeft schuldig gemaakt. Werknemer heeft verzocht om diverse vergoedingen. In eerste aanleg is Nancy veroordeeld tot het betalen van een gefixeerde schadevergoeding en een transitievergoeding aan werknemer.

De kantonrechter heeft na het horen van getuigen werknemer in het gelijk gesteld. Nancy was niet geslaagd in de bewijslevering. In hoger beroep verzoekt werkgever een bepaalde getuige opnieuw te horen. Werknemer verzoekt om toekenning van een billijke vergoeding. 

Oordeel 

Het hof acht de getuigenverklaring van de getuige over het incident niet geloofwaardig. De getuige heeft verklaard dat hij over het incident op 9 december 2020 in zijn agenda heeft opgeschreven: “Rare gebeurtenis man had ruzie met vrouw gaf haar een klap en duwt haar op de grond.” Deze aantekening strookt niet met zijn getuigenverklaring. Hij had immers verklaard dat hij heeft gezien dat een man een vrouw een klap gaf en haar bij haar overall beetpakte. Hij heeft verder verklaard dat hij niet heeft gezien dat de man de vrouw duwde.

Tijdens het afleggen van de getuigenverklaring lijkt de getuige verder niet zeker ervan te zijn dat hij heeft gezien dat er een vrouw werd geslagen. Het is niet geloofwaardig dat de getuige kort na het incident in zijn agenda zou hebben genoteerd dat hij had gezien dat een man ruzie had met een vrouw en dat de man de vrouw een klap gaf en op de grond duwde. Volgens het hof is er voldoende reden om te twijfelen aan de getuigenverklaring van de getuige.

De omstandigheid dat de getuige zijn agenda gebruikt om de werkzaamheden van die dag te noteren, betekent nog niet dat hij het incident dat hij zou hebben waargenomen in zijn agenda heeft vermeld. Het hof ziet geen aanleiding om de getuige nogmaals als getuige te horen. Volgens het hof is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig gegeven.

Werknemer heeft aanspraak op een gefixeerde schadevergoeding en transitievergoeding. Nancy heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door werknemer ten onrechte op staande voet te ontslaan omdat zij geen getuigen had van het incident en ten onrechte is afgegaan op de eenzijdige voorstelling van zaken die de collega gaf van de gebeurtenissen. Op het moment van het ontslag op staande voet bestond ook geen grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst Aan werknemer wordt een billijke vergoeding van € 18.000 bruto toegekend. 

Bron: VAAN