Na 34 jaar in dienst ontslagen om inkijken bankrekeningen ex-man

Bankmedewerkster keek ‘duizend keer’ in rekening ex.

ABN Amro mag een werkneemster die al 34 jaar voor de bank werkte toch ontslaan omdat zij stiekem keek in de rekening van haar ex-man, andere familieleden en bekenden. Door de uitspraak kan de vrouw een flinke smak geld mislopen.

Eerder had de kantonrechter een streep gezet door het ontslag, maar in hoger beroep krijgt de bank toch gelijk. Dat blijkt uit een vandaag openbaar geworden uitspraak het gerechtshof Amsterdam.

Ongeoorloofd rekeningkijken

De vrouw werkte sinds 1987 voor ABN Amro, als adviseur op het contactcenter. In deze functie had zij toegang tot banksystemen met klant- en rekeninggegevens. Die gegevens mogen echter alleen ingezien worden als dit voor het werk noodzakelijk is.

Om te voorkomen dat medewerkers toch ongeoorloofd door klant- of rekeninggegevens neuzen, hanteert de bank een detectiesysteem. Als een medewerker drie keer een verdachte raadpleging heeft gedaan, stelt een interne afdeling een onderzoek in.

Rekeningen ex-man

Bij de betreffende bankmedewerkster ging de interne alarmbel in januari 2020 voor het eerst af. Daarvan ontving zij ook zelf een mail. In oktober 2020 was het weer raak, en begin april 2021 opnieuw. Daarop startte de bank een onderzoek.

Uit dat onderzoek bleek onder meer dat de bankmedewerkster  in 2019 op 7 dagen, in 2020 op 7 dagen en in het eerste kwartaal van 2021 op 5 dagen de rekening van haar ex-man had ingezien. Ook had zij gegevens bekeken van andere familieleden, bekenden en een collega.

In een gesprek erkende de vrouw de bankgegevens van onder meer haar ex te hebben ingezien. “U heeft aangegeven dat u misschien wel duizend keer op de rekeningen heeft gekeken omdat u wilde weten hoe het met hem ging”, aldus een gespreksverslag. “Hij wilde volgens u niets meer met u of met uw kinderen te maken hebben.”

Streep door ontslag

De bank zette de vrouw op non-actief, en ontsloeg haar eind april 2021 op staande voet. In augustus vorig jaar zette de rechtbank Amsterdam echter een streep door het ontslag. De kantonrechter oordeelde weliswaar dat het gedrag van de vrouw niet door de beugel kon, maar vond ook dat ABN Amro fouten had gemaakt.

Zo zou de vrouw niet snel genoeg door de bank zijn ontslagen. Ook zou uit het feit dat de detectiemethode van ABN Amro pas na drie verdachte raadplegingen leidt tot een onderzoek zijn af te leiden dat de bank daar zelf kennelijk niet zo heel zwaar aan tilt.

Lichtere straf

Volgens de kantonrechter had de bank moeten volstaan met een lichtere straf, ook omdat de vrouw al 34 jaar in dienst was en daarbij altijd goed had gefunctioneerd.

Van de kantonrechter moest ABN Amro de medewerkster weer aan de slag laten gaan. Wel bereikten de werkgever en de werknemer vervolgens een akkoord over de beƫindiging van het dienstverband, begin 2022. Hoe hoog haar toegekende ontslagvergoeding was, is onbekend.

Hoger beroep

Toch ging ABN Amro ook nog in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. Met succes, zo blijkt uit de gisteren openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof Amsterdam.

Volgens het hof heeft de bank de vrouw wel degelijk snel genoeg op staande voet ontslagen, omdat daarvoor een gedegen onderzoek nodig was. Verder vindt het hof dat het systeem tegen ‘ongeoorloofd rekeningkijken’ weliswaar nadelen heeft, maar dat dit niet betekent dat de bank dat niet ernstig opneemt.

Geen ontslagvergoedingen

Ook het hof tilt zwaar aan het bekijken van de bankgegevens, mede omdat ‘consumenten die een bankrekening hebben er op mogen vertrouwen dat die niet onbevoegd wordt geraadpleegd’.

Daarom oordeelt het hof dat ABN Amro de vrouw terecht op staande voet heeft ontslagen, en dat zij geen recht heeft op een transitievergoeding of vergoeding wegens onterecht ontslag. Voor de kantonrechter had de vrouw bijna een half miljoen euro aan ontslagvergoedingen geƫist.

Bron: RTL.nieuws