Man die baas uitschold in appgroep krijgt 61.000 euro

Een werknemer die zijn baas in de appgroep van zijn werk uitschold voor ‘klootzak’ en op staande voet werd ontslagen, krijgt toch een flinke ontslagvergoeding. Van de rechter moet zijn werkgever de man ruim 61.000 euro betalen.

Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Zeeland West-Brabant.

Bedrijfsbeëindiging

De 61-jarige man werkte al 28 jaar voor een klein bedrijf, dat machines en kranen voor constructiewerkzaamheden verhuurde. Naast de eigenaar telde het bedrijf vier werknemers. In mei vorig jaar kondigde de eigenaar aan dat hij wilde stoppen, en op zoek ging naar een koper voor zijn bedrijf die de werkgelegenheid zou kunnen behouden.

In november bleek dat niet te zijn gelukt. De werkzaamheden zouden daardoor worden gestaakt en de werknemers zouden hun baan verliezen. De medewerker stelde daarop voor om op 22 december nog een laatste keer samen Kerst te vieren. Zijn werkgever reageerde niet op die uitnodiging.

Scheldpartij

Op de avond voor het kerstfeest, waaraan drie collega’s zouden deelnemen, plaatste de werknemer een trits boze berichtjes in de appgroep van zijn werk. Zo schreef hij: “Weet jij wat jij mij aandoet? Jij zet mij met 60 jaar op straat, klootzak. Begrijp jij dat?”

Ook uitte hij zijn boosheid dat de bedrijfseigenaar niet bij het kerstfeest zou zijn. “Het laatste wat je voor je personeel doet” en “het interesseert je geen reet.” En, omdat de directeur niet reageerde: “Zeg toch wat, lul.”

Ontslag op staande voet

Een dag later liet zijn werkgever de man weten dat hij op staande voet was ontslagen, zonder ontslagvergoeding. “De aantijgingen en scheldwoorden die u gebruikt, geven aan dat een werkbare situatie tussen u en mij niet langer mogelijk is”, schreef de werkgever in de ontslagbief. “Uw grensoverschrijdende gedrag binnen de whatsapp-groep waar alle medewerkers in mee kunnen lezen, is onacceptabel.”

Daarop stapte de werknemer naar de rechter. Volgens hem was het ontslag een veel te strenge straf. Hij benadrukte dat hij de berichten had verstuurd, terwijl hij geëmotioneerd was over het verlies van zijn baan op oudere leeftijd, en het waarschijnlijke verlies van zijn dienstwoning. Ook zei hij die avond te veel te hebben gedronken.

Gigantische schadeclaim

De man kwam bij de rechter met een gigantische schadeclaim op de proppen. Hij eiste een reguliere transitievergoeding van bijna 44.000 euro, zijn salaris tijdens de opzegtermijn met boete van 27.000 euro en vergoeding van de juridische kosten van 10.000 euro.

Daarnaast wilde hij een schadevergoeding wegens onterecht ontslag van 306.000 euro; het bedrag dat hij naar eigen zeggen tot zijn pensioen aan inkomensschade lijdt.

Uit de uitspraak blijkt dat de kantonrechter in Tilburg de werknemer voor een belangrijk deel gelijk geeft. Weliswaar oordeelt de kantonrechter dat de app-berichten ‘volstrekt ongepast’ en ‘grensoverschrijdend’ zijn. Dat de werknemer overmand was door emoties en alcohol ziet de rechter ook niet als verzachtende omstandigheid.

Ontslag te streng

Maar gezien de omstandigheden vindt de rechter het ontslag toch te streng. De werknemer had niet eerder vergelijkbaar gedrag vertoond, en zou bovendien eind maart sowieso zijn werk verliezen. Door het ontslag op staande voet verloor hij na 28 jaar dienstverband zijn recht op ontslagvergoedingen en een werkeloosheidsuitkering.

Omdat het ontslag geen stand houdt, moet de werkgever de man een reguliere transitievergoeding van ruim 43.000 euro betalen, en het salaris over de opzegtermijn, van ruim 18.000 euro. Daarmee komt het prijskaartje voor de werkgever op ruim 61.000 euro.

Geen 3 ton extra

Naar de geëiste schadevergoeding van ruim 300.000 euro wegens onterecht ontslag kan de ex-werknemer fluiten. De kantonrechter schat in dat het bedrag aan inkomensschade veel lager uitvalt, omdat de man recht heeft op een WW-uitkering en waarschijnlijk ook nog wel nieuw werk kan vinden. Bovendien vindt de rechter dat de man zelf ook verwijtbaar handelde, door zijn baas uit te schelden.

Bron: RTL nieuws