Koerier ziet telefoons verdwijnen en daarna zijn baan

Een koerier kan niet verklaren waarom er in de twaalf dozen die hij aflevert geen smartphones, maar houten blokjes zitten. Zijn baan verdwijnt daarna bijna net zo snel als zijn kostbare lading.

Het is op 7 september 2020, rond een uur of een, dat een beveiliger van een Rotterdamse parkeergarage in de smiezen krijgt dat er iets vreemds gebeurt. Een Audi komt de parkeergarage ingereden en parkeert achteruit in een parkeervak. Niet lang daarna komt een bestelbus van een koeriersdienst de garage in en parkeert strak langs de Audi.

De achterdeuren van de bestelbus gaan open en de bestuurder van de Audi opent zijn achterbak. De beveiliger kan zien dat er bewegingen plaatsvinden tussen de bestelbus en de Audi. Hij maakt een foto van het kenteken van de bestelbus en zorgt ervoor dat de beelden van de beveiligingscamera’s bewaard blijven. Vervolgens neemt hij contact op met het koeriersbedrijf. Daar is men zeer geïnteresseerd in zijn bevindingen.

Telefoons verdwenen

Een leidinggevende neemt contact op met de chauffeur van de bestelbus, maar deze ontkent die dag in de parkeergarage te zijn geweest. Het koeriersbedrijf vraagt daarop om een gesprek met de alerte beveiliger en vraagt de beelden van de beveiligingscamera’s op. Daaruit blijkt ontegenzeggelijk dat de bus inderdaad die dag in de parkeergarage was. Op de beelden is niet te zien wat de bestuurders van de voertuigen precies uitvoeren.

Meer duidelijkheid komt er wanneer het koeriersbedrijf zijn klanten vraagt of zij die dag hun zending in goede orde hebben ontvangen. En dan komt de aap uit de mouw. Een van de klanten kreeg die dag twaalf dozen met refurbished smartphones. Zouden er in die dozen inderdaad smartphones hebben gezeten, dan was de totale waarde van de zending 191 duizend dollar. In plaats daarvan blijken alle 518 telefoons te zijn vervangen door houten blokjes.

Ontslag op staande voet

Tien dagen nadat de bus in de parkeergarage is gesignaleerd, is het onderzoek door het koeriersbedrijf afgerond. De koerier zit inmiddels ziek thuis. Toch komt het een kleine week later tot een gesprek tussen de werkgever en de koerier. De werknemer blijft volhouden dat hij niet in de parkeergarage was en dat hij zijn bus niet heeft uitgeleend. Hij heeft een theorie over de camerabeelden: misschien heeft iemand zijn bus wel nagemaakt door een andere bestelbus te voorzien van het logo van zijn werkgever en valse nummerplaten.

De werkgever is niet onder de indruk van de theorie. Hij stelt de werknemer op non-actief en doet aangifte van de verdwenen smartphones. Op 25 september 2020 wordt de koerier op staande voet ontslagen.

Voor de kantonrechter

De werknemer vecht het ontslag aan. Hij vindt dat het koeriersbedrijf zich schuldig maakt aan slecht werkgeverschap door het ontslag op staande voet te baseren op de verklaring van één beveiliger. Inmiddels geeft hij toe dat hij zijn pauze heeft doorgebracht in de parkeergarage, maar hij zegt dat hij geen Audi heeft gezien.

Hij wil of zijn baan terug, of een forse compensatie, opgebouwd uit de billijke vergoeding (€ 15.000), de gefixeerde schadevergoeding (€ 2.280) wegens het niet in acht nemen van de opzegtermijn, en de wettelijke transitievergoeding (€ 2.156).

De kantonrechter bekijkt de camerabeelden uit de parkeergarage en kan maar tot één conclusie komen: op dat moment zijn de telefoons overgeheveld van de bestelbus naar de Audi. De werkgever heeft dus terecht geconcludeerd dat de koerier betrokken was bij de verduistering van de kostbare zending.

Dat betekent dat de werkgever een dringende reden had om de werknemer te ontslaan. De werknemer heeft daarmee het recht op een transitievergoeding verspeeld. Omdat de werkgever zich niet schuldig heeft gemaakt aan slecht werkgeverschap, is een billijke vergoeding niet aan de orde.

Gefixeerde schadevergoeding

Wanneer een werkgever zich niet aan de wettelijke opzegtermijn houdt, is hij zijn werknemer volgens artikel 7:677 BW een schadevergoeding schuldig. Deze gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag dat de werknemer zou hebben verdiend gedurende de opzegtermijn.

Maar het omgekeerde geldt ook. Wanneer de werknemer zich schuldig maakt aan ernstig verwijtbaar handelen of nalaten, waardoor de arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd, kan de werkgever deze gefixeerde schadevergoeding opeisen.

In dit geval gaat de werkgever voor het volle pond. Hij eist de gefixeerde schadevergoeding en bijna duizend euro aan te veel uitbetaald loon en vakantiebijslag.

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd was. De werknemer moet zijn werkgever bovendien een bedrag van € 3.950,83 betalen. Ook draait de werknemer op voor de proceskosten.

Rechtbank Rotterdam | ECLI:NL:RBROT:2021:1065

Bron: PW.nieuwsbrief