Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte van de baan

De compensatie voor kleine werkgevers bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever zal niet in werking treden.

Dat staat uitgewerkt in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen aan de hand waarvan ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.

Compensatie voor kleine werkgevers

Sinds 1 januari 2021 kan een kleine werkgever (bedrijf met maximaal 25 werknemers) voor compensatie van de transitievergoeding in aanmerking komen bij bedrijfsbeëindiging wegens pensioen of bij bedrijfsbeëindiging na het overlijden van de werkgever. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de bij ontslag aan de werknemer betaalde transitievergoeding.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er ook een compensatie zou komen wegens ziekte of gebreken van de werkgever. Deze zou per 1 januari 2023 ingaan, maar werd vorig jaar op Prinsjesdag met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2024. Nu blijkt het dus helemaal van de baan te zijn.

Annemarie Busse, arbeidsrechtadvocaat bij WVO Advocaten, vindt het eigenlijk niet te begrijpen. “We hadden al een compensatieregeling transitievergoeding voor langdurige arbeidsongeschiktheid, gevolgd door als de eigenaar met pensioen gaat of overlijdt. Maar voor de casus ziekte kwam de politiek er maar niet over uit”, zegt ze. “Want wat nu als jij je bedrijf eindigt vanwege ziekte? Hoe toets je dat? Doordat ze daar niet uitkomen, hebben ze maar besloten dat te laten vallen. En daarvan denk ik: er is kennelijk wel een behoefte, want de overheid heeft erover nagedacht en er een compensatieregeling voor opgetuigd. Maar omdat ze het stukje ziekte niet toetsbaar voor elkaar krijgt, dan doen ze het maar niet. Dat vind ik geen oplossing, terwijl er kennelijk wel de behoefte was om in deze situatie te compenseren.”

“We hebben natuurlijk sowieso een fundamentele discussie over die transitievergoedingen”, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan de Tilburg University. “Dat is nooit iets geworden waarvan men zegt dat we het nodig hebben. Er zijn ook werkgevers die het in veel gevallen veel te duur en veel te omslachtig vinden. Met die compensatie kun je iets sleutelen aan de formule. Maar ik denk dat het hele idee van transitievergoeding, wat toen een hele stap vooruit leek, dat dat ook nog zit in het Borstlapdossier. Het hele finetunen moet nog gebeuren en dat gaat dit kabinet niet doen. Je kunt zeker denken dat de compensatieregeling nu nuttig is, maar het is niet de fundamentele verandering die je wilt. Denk dat je de hele discussie hierover nog een keer in de grotere context moet plaatsen.”

Bron: PW nieuwsbrief