Groothuijse Advies

Groothuijse Advies te ’s-Hertogenbosch is gespecialiseerd in problemen en situaties op het terrein van arbeids- en ontslagrecht.
Vaak betreft het vraagstukken aangaande (arbeidsrechtelijke) problemen in relatie tot het functioneren van de werknemer, (arbeids-)ongeschiktheid of problemen met een bedrijfseconomische achtergrond.

Groothuijse Advies Pand

Sinds 1979 actief op dit terrein – vanaf 1993 als zelfstandig adviseur – kenmerkt de aanpak van Groothuijse Advies zich door professionaliteit en pragmatisme. Binnen deze vaak complexe materie wordt – in goed overleg met de cliënt – gezocht naar vooral praktische oplossingen, waarbij maatwerk vooropstaat.

Het uitgangspunt is dat gerechtelijke procedures in principe daar waar mogelijk worden voorkomen. Mocht dat niet lukken dan zal Groothuijse Advies samen met u desgewenst of indien noodzakelijk de gang naar de rechter maken.

Deze werkwijze heeft Groothuijse Advies binnen maar ook buiten de regio ’s-Hertogenbosch een goede naam en tevreden klanten opgeleverd.